Hur kommer man överens? 5 förutsättningar för god kommunikation

Att gå från problem till lösning, övertala, blanda ihop tankar med objektiva fakta, vara uppmärksam på ord – vilka andra kommunikationshinder hindrar oss från att komma bra överens? Förmågan att komma överens likställs ibland med effektivt tal. Du kommer snart att lära dig att … att tala inte räcker för att ha bra kommunikation. Här…Continue reading Hur kommer man överens? 5 förutsättningar för god kommunikation