Hur förvarar man däck utan och med fälg?

Förare använder sällan helårsdäck, som är lämpliga för både sommar- och vinterkörning. Separata uppsättningar däck anpassade för specifika säsonger är mycket mer populära. Därför vet många bilägare att det är viktigt att byta däck mot sommar- eller vinterdäck i rätt tid. Däck som har tagits bort bör förvaras på lämpligt sätt och på lämplig plats, under lämpliga förhållanden.

Varför ska du bry dig om korrekt däckförvaring?
Den enklaste lösningen på problemet med däckförvaring är att anförtro däcken till specialiserade däckreparationstjänster. Sådana företag reparerar och säljer inte bara däck för personbilar, utan erbjuder också tjänsten att lagra dem i anläggningar som är speciellt förberedda för detta ändamål. Kostnaden för en sådan tjänst är bara flera dussin zloty per däck under hela lagringssäsongen. I utbyte mot ett så lågt pris kan vi vara säkra på att däcken förblir i bästa möjliga skick till nästa säsong.

Som en kvalitetskontrollspecialist från Michelin säger: ”Riktig däckförvaring är mycket viktigt eftersom det kommer att hjälpa dem att behålla sina optimala parametrar och prestera lika bra nästa säsong som den föregående.” Däck bör förvaras så att deras gummiblandning behåller sina optimala egenskaper, vilket har en viktig inverkan för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Felaktig användning av däck eller deras felaktiga förvaring kan leda till härdning och förlust av elasticitet, eller till och med sprickbildning i blandningen. Dessutom kan förvaring av däck på ett felaktigt sätt (t.ex. ovanpå varandra eller under en viss vikt) orsaka deformering av slitbanan, vulsten eller sidoväggen. Detta har en direkt inverkan på att förkorta däckens livslängd och kan även leda till skador som helt utesluter däcken från vidare användning.

Korrekt däckförvaring. Hur förbereder man sig för detta?
Oavsett om vi driver en professionell däckverkstad eller förvarar våra egna däck måste vi i båda fallen förbereda oss på lämpligt sätt. Det viktigaste är att korrekt märka varje däck när du demonterar det. Tack vare detta kommer vi att veta på vilken axel och på vilken sida ett givet däck var monterat. Vid återmontering är det nödvändigt att placera däcken på samma ställen eller byta dem i enlighet med rotationsregeln. Med andra ord kan monteringsplatsen för ett återanvänt däck inte vara oavsiktlig. Det är därför det är så viktigt med korrekt märkning. Nästa steg i förberedelsen är att ta bort föroreningar. Den bästa lösningen är att noggrant tvätta däcken som tas bort. Efter vintersäsongen är det värt att vara noggrann och ta bort leran, sanden och saltet som servicen stänker på våra vägar. Efter sommarsäsongen är det också värt att rengöra däcken och kolla sidan om de har tagit skada av solen. Dessutom är det värt att kontrollera personbilsdäck för eventuella stenar som fastnat mellan slitbaneblocken. De måste tas bort helt före förvaring.

Var ska bildäck förvaras?
Det är viktigt att säkerställa en lämplig plats att förvara bildäck på. Det bör uppfylla flera grundläggande villkor, som presenteras nedan:
*Platsen där personbilsdäck förvaras måste vara måttligt ventilerad, torr och dess temperatur bör inte överstiga 25 grader Celsius.
*Det är viktigt att skydda lagrade däck mot direkt solljus och stark artificiell belysning, som kännetecknas av starka ultravioletta emissioner.
*En annan viktig sak är att förvara däcken på en plats utan ämnen som orsakar gumminedbrytning (fett, syror, alkalier, oljor, bränslen).
*Vid förvaring av personbilsdäck, skydda dem från trä, metall och andra vassa föremål och material som kan orsaka allvarliga skador.
*Däck bör inte förvaras nära källor som genererar värme, såsom radiatorer. Dessutom bör öppna lågor och gnistgenererande anordningar (som likriktare) undvikas.
*Däck kan inte förvaras tillsammans med transformatorer och andra ozonalstrande enheter.
*Undvik att generera olika påkänningar, tryck och deformationer vid stapling av däck.

Hur staplar man däck ordentligt?
Hur du staplar dina däck beror på om de är på eller utan fälgar. Det är värt att följa några grundläggande regler för att undvika efterföljande deformation och skador som kommer att eliminera däcken från vidare användning. Vid däck utan fälg är det lämpligt att förvara däcken i vertikalt läge. De ska placeras bredvid varandra. För att undvika deformationer, rotera däcken flera grader med några veckors mellanrum. Detta måste göras oavsett om däcken förvaras på golvet eller på en hylla.

Att förvara däck ovanpå varandra genererar stora belastningar och kan som ett resultat orsaka olika, oönskade deformationer. Det är också ett misstag att hänga däck på krokar eller rep, eftersom det kan skada deras kritiska punkter. En bra idé som rekommenderas av många experter inom däckreparationsbranschen är att placera en fiberboard, kartong eller annan slät dyna under däcket. Detta kommer att undvika att däcken kommer i kontakt med marken, som inte alltid är torr och ren.

Helt annorlunda är situationen vid förvaring av däck monterade på fälgar. I en sådan situation är det absolut förbjudet att förvara hjulen i vertikalt läge. Den bästa lösningen är att hänga bågen på speciella rep eller krokar som monteras i väggarna. Du kan förvara hjulen ovanpå varandra, men de bör ställas om med några veckors mellanrum (hjulet längst ner ska flyttas till toppen). Detta är viktigt för skydd mot deformation.

Som du kan se kräver den till synes vanliga och enkla aktiviteten att lagra däck faktiskt viss kunskap, överensstämmelse med vissa regler och lämpliga faciliteter. Alla har inte tid och utrymme att förvara däck (t.ex. i ett garage eller källare). För sådana människor är den bästa lösningen att anförtro däcken till däckverkstäder. På sådana platser kan vi vara säkra på att däck för personbilar förvaras i enlighet med gällande krav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *